สุพจน์ กรประสิทธิ์วัฒน์

ประธานผู้ก่อตั้ง “ก้อง วัลเลย์”  การรวมกลุ่มกันของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในพื้นที่จังหวัดระนอง ซึ่งเชื่อว่าเป็นแหล่งปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสต้า มีคุณภาพและรสชาติดีโดยรูปแบบการทำงาน นับแต่การปลูก การเก็บเมล็ด การตาก การบ่ม ไล่ไปจนถึงการคั่ว นั้นเลือกใช้กรรมวิธี “โบราณที่สุดในโลก” โดยเฉพาะการคั่วนั้น เป็นที่กล่าวขานถึงในหมู่ชาวคอกาแฟอย่างมาก เพราะพวกเขาเลือกใช้วิธี “คั่วด้วยมือ” ในกระทะเหล็กใบเล็กๆ เมื่อได้ที่ จึงนำไปบดด้วยมืออีกครั้ง ก่อนบรรจุถุง ทำให้ผลิตภัณฑ์แบรนด์ “ก้อง กาแฟ” นั้นมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีลักษณะเฉพาะตัว


Related Sessions

View full schedule