วัลลภ ปัสนานนท์

นายกสมาคมกาแฟพิเศษแห่งประเทศไทย(scath)
เจ้าของไร่ nine one organic coffee (เริ่มในปี 2540) และเจ้าของร้าน nine one coffee
ผ่านการอบรม professional barista/ professional roasting / professional sensory / foundation green bean ของ SCAE


Related Sessions

View full schedule