กาญจนา สุขขารมย์

คุณจ๋า  รับลมชมคลองโฮมสเตย์​ ลูกหลานชาวประมงที่เปลี่ยนบ้านไม้ริมปากแม่น้ำชุมพรเป็น ที่พักแสนจะอบอุ่นและได้อยู่ร่วมกับชุมชนปากน้ำชุมพร


Related Sessions

View full schedule