งานสัมมนา Sustainable Brands (SB) เป็นการประชุมสัมมนา ด้านความยั่งยืนของแบรนด์ระดับโลกที่ใหญ่ที่สุด จัดมาแล้วกว่าสิบปี ในเมืองชั้นนำทั่วโลก อาทิ ซานดิเอโก้ ลอนดอน บาร์เซโรน่า ริโอเดจาเนโร โตเกียว ซิดนีย์ เคปทาวน์ แวนคูเวอร์ เป็นต้นประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้จัดงานประชุม SB เป็นประเทศแรก ในภูมิภาคอาเซียน และมีการจัดงานประชุม SB มาแล้ว 5 ครั้ง ได้การตอบรับที่ดีจากนักธุรกิจ นักการตลาด นัก CSR และผู้บริหารจากองค์กรธุรกิจชั้นนำในทุกขนาด เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรธุรกิจชั้นนำธุรกิจขนาดเล็กและชุมชน เพื่อสร้างพลังแห่งความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในแก่ประเทศไทย รวมทั้งได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการคิด รูปแบบงานและกิจกรรม โดยเน้นการแบ่งปันองค์ความรู้ ความร่วมมือของชุมชน และการสร้างผลของการประชุมที่จับต้องได้ ชุมชนสามารถนำไปใช้ได้จริง

สำหรับงาน SB ครั้งที่ 6 นี้ ชื่องานว่า SB’20 Chantaboon – Moonshots to Dream Food ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 22 -23 กุมภาพันธ์นี้ที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี เหตุผลที่เลือกจังหวัดจันทบุรี  เพราะจันทบุรีมีภูมิประเทศที่ประกอบด้วยชายฝั่งทะเล ภูเขาและป่าไม้ ทำให้จังหวัดจันทบุรีเป็นหนึ่งในแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของประเทศ ทั้งอาหารทะเลและอาหารพื้นเมืองมีผลผลิตทางการเกษตรหลากหลาย โดยเฉพาะผลไม้ และยังมีความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมด้วยเช่นกัน โดยครั้งนี้งาน SB จะอยู่ในธีมชื่อ Moonshots to Dream Food ในปัจจุบันเมื่อพูดถึงเรื่องความยั่งยืนแล้วสิ่งที่เป็นเรื่องสำคัญที่คนให้ความสนใจลำดับต้น ๆ คือเรื่องของอาหาร ไม่ว่าจะเรื่องความยั่งยืนทางอาหาร ความมั่นคงทางอาหาร คุณภาพอาหาร และการเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย แบรนด์ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่จะสามารถทำให้คุณภาพชีวิตของประชากรดีขึ้นได้นั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือกันและใส่ใจในทุกห่วงโซ่อาหาร

งานประชุมสัมมนาประจำปีของเหล่านักสร้างแบรนด์ผู้มุ่งใช้ความรับผิดชอบเป็นสะพานสู่การพัฒนาสังคมธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกันภายใต้แนวคิดการใช้ “อาหาร” เป็นจุดเปลี่ยนพบกับ 4 นักสร้างฝันให้เป็นจริงทางด้านอาหารเพื่อความยั่งยืนระดับโลก Marc Buckley นักปฏิวัติด้านอาหารและตัวแทนความยั่งยืนจาก UN SDG, Marc Brand เชฟชื่อดังที่ “อาหาร” เป็นตัวแทนในการเปลี่ยนชีวิตคนให้ดียิ่งขึ้น, Charles E. McJilton ผู้ก่อตั้ง Second Harvest ธนาคารอาหารเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านอาหารแก่ผู้ยากไร้แห่งแรกของประเทศญี่ปุ่น และ Chris Oestereich ผู้ก่อตั้ง Linear to Circular เพื่อช่วยบริษัทในการทำโปรแกรม zero waste และกลยุทธ์ circular economy พร้อมคนไทยที่โลกต้องยอมรับอีกมากมายหลายท่าน ในรูปแบบการเรียนรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของ SB

Our Kind Sponsors for SB'20info_BGRIMM-03
info_doikham-03
GC-03_s
info_set-03