งานสัมมนา Sustainable Brands (SB) เป็นการประชุมสัมมนา ด้านความยั่งยืนของแบรนด์ระดับโลกที่ใหญ่ที่สุด จัดมาแล้วกว่าสิบปี ในเมืองชั้นนำทั่วโลก อาทิ ซานดิเอโก้ ลอนดอน บาร์เซโรน่า ริโอเดจาเนโร โตเกียว ซิดนีย์ เคปทาวน์ แวนคูเวอร์ เป็นต้น

ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้จัดงานประชุม SB เป็นประเทศแรก ในภูมิภาคอาเซียน และมีการจัดงานประชุม SB มาแล้ว 4 ครั้ง ได้การตอบรับที่ดีจากนักธุรกิจ นักการตลาด นัก CSR และผู้บริหารจากองค์กรธุรกิจชั้นนำในทุกขนาด เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรธุรกิจชั้นนำธุรกิจขนาดเล็กและชุมชน เพื่อสร้างพลังแห่งความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในแก่ประเทศไทย รวมทั้งได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการคิด รูปแบบงานและกิจกรรม โดยเน้นการแบ่งปันองค์ความรู้ ความร่วมมือของชุมชน และการสร้างผลของการประชุมที่จับต้องได้ ชุมชนสามารถนำไปใช้ได้จริง

สำหรับงาน SB ครั้งที่ 5 นี้ ชื่องานว่า SB’19 Oceans and beyond ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 -26 ตุลาคมนี้ ณ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เหตุผลที่เลือกจังหวัดชุมพร เพราะชุมพรเป็นหนึ่งในแหล่ง ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของประเทศ เป็นแหล่งอาหารทะเลที่สำคัญ และมีแหล่งท่องเที่ยงเชิงนิเวศน์ที่น่าตื่นตาตื่นใจมากมาย รวมทั้งมีป่า ยังคงความเขียวชอุ่มเป็นแหล่งผลิตกาแฟโรบัสต้า ที่อาจกล่าวได้ว่า ใหญ่ที่สุดของประเทศ และมีผลผลิตทางการเกษตรหลากหลาย เช่น กล้วยเล็บมือนาง ที่สำคัญที่สุดคนชุมพร รักชุมพร รักความยั่งยืน พร้อม จะลุกขึ้นมาให้ความร่วมมือกับทั้งแบรนด์ใหญ่และแบรนด์เล็ก

ด้วยภาวะโลกร้อนในปัจจุบันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง กับระบบสภาพภูมิอากาศ ได้ส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นและผันแปร ของอุณหภูมิน้ำทะเล รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิต และระบบนิเวศทางทะเล โดยจังหวัดชุมพรนั้นมีพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ซึ่งถือว่ามีความสำคัญที่สุดของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมี ป่าชายเลนกว่า 3 หมื่นไร่ และมีระบบนิเวศปากแม่น้ำที่เป็นรอยต่อระหว่าง ระบบนิเวศบกกับทะเล มีการแพร่ขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำต่างๆ ก่อนออกสู่ทะเล การสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนเพื่อการจัดการอย่างยั่งยืน และปกป้องระบบนิเวศทางชายฝั่งและทางทะเลจากภาวะโลกร้อน มลพิษจากแหล่งบนบก เสริมสร้างการอนุรักษ์และ ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของทรัพยากรทะเล การจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและวิธีการกำจัดขยะที่เป็นพิษ และมลพิษเป็นสิ่งสำคัญ จะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นกับมหาสมุทร ผ่านการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ระหว่าง นักคิดระดับโลก(Global Thinkers) และนักทำระดับตำนาน(Local Wisdom) และที่สำคัญคือ การเปิดตัว Thailand Sustainable Seafood Manifesto มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนในธุรกิจอาหารทะเลร่วมกันคิด และร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการสร้างความยั่งยืนให้แก่อาหารทะเล เพื่อรับรองแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญกับการสนับสนุนประเทศไทยเพื่อก้าวเข้าสู่แผนการบริโภคที่ยั่งยืนภายในปี 2573

โดยรูปแบบการจัดงานในครั้งนี้จะแบ่งเป็นสองวันคือ วันที่ 25 ตุลาคม มีทริปให้เลือกสามทริปตามความสนใจของผู้เข้างาน โดยแบ่งออกเป็น Coffee Co-Creation/ Young Local Wisdom/ Seafood Journey

และในวันที่ 26 ตุลาคม ช่วงเช้าจะเป็นงานประชุมสัมมนาจาก Speaker ระดับโลก แบรนด์ชื่อดัง และชุมชนผู้ให้ความสำคัญในเรื่องความยั่งยืน ช่วงบ่ายจะแบ่งเป็น 6 workshop sessions ตามความสนใจ โดยแบ่งออกเป็น Sustainable Seafood Manifesto/ The Future of Robusta/ Sustainable Destination/ Circular Economy of The South/ How Trash can Teach/ Sustainable Design

Our Kind Sponsorsinfo_BGRIMM-03
info_doikham-03
GC-03_s
info_Premier-03
info_PTTEP-03
info_set-03