Small groups of thoughtful committed citizens can change the world.

 

“อย่าได้สงสัยเลยว่าประชาชนกลุ่มเล็กๆ ที่มีความคิดดีและความมุ่งมั่น จะเปลี่ยนโลกได้หรือเปล่า เพราะที่จริงแล้ว นั่นก็เป็นเพียงสิ่งเดียวที่เปลี่ยนโลกมาตลอด” – Margaret Meadet
.
ถ้าอยากเปลี่ยนโลก..ต้องเริ่มลงมือทำ!! ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะเล็กหรือใหญ่ เข้ามาเรียนรู้วิธีของแบรนด์ชั้นนำที่สร้าง “ชีวิตที่ดี” เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ในงาน SB’17 Bangkok


ติดตามเรื่องราวทั้ง 8 Good จากแบรนด์ที่ร่วมสร้างความยั่งยืนสู่โลก และเตรียมตัวมาร่วมกับแบรนด์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศอีกมากเพื่อ Redefining the Good Life ที่งาน SB’17 BangkokSee More