คูโบต้าเน้นนำเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

 

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำด้านเครื่องจักรกลการเกษตรในประเทศไทย ชูพันธกิจในการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน เข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนงาน Sustainable Brand 2017 Bangkok: Redefining The Good Life งานประชุมเชิงสัมมนาด้านแบรนด์และการตลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกต่อเนื่องเป็นปีที่สอง เพื่อร่วมแบ่งปันแนวคิดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของเกษตรกรและขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยให้ทัดเทียมระดับสากล ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2560

นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า “สยามคูโบต้า เป็นแบรนด์ที่อยู่คู่กับภาคการเกษตรและคนไทยมาเป็นเวลาเกือบ 4 ทศวรรษ เรายังคงเดินหน้าที่จะเป็น “พลังขับเคลื่อนเกษตรกรรมไทย” ทั้งนี้เรามองว่า การสร้างแบรนด์อย่างยั่งยืนนั้น ต้องประกอบด้วยการพัฒนาที่เป็นรากฐานสำคัญ 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเราได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ในฐานะผู้นำตลาดเครื่องจักรกลการเกษตรในภูมิภาคอาเซียน เรามุ่งเน้นในการพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์ และองค์ความรู้ รวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตรต่างๆ เพื่อส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตรที่สามารถตอบสนองความต้องการของเกษตรกรได้อย่างแท้จริง ช่วยให้การทำการเกษตรมีความแม่นยำและสะดวกสบายมากขึ้น ควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้วยนโยบายตอบแทนสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรซึ่งเป็นรากฐานของประเทศให้ดียิ่งขึ้น”

นายสมศักดิ์ เล่าต่อว่า สยามคูโบต้ายังได้มีการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ในการทำการเกษตร จนเกิดเป็น KUBOTA (Agri) Solutions เกษตรครบวงจร นวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรและการเพาะปลูก ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีความแม่นยำและสม่ำเสมอมาใช้ในการเพาะปลูกพืชหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง เพื่อช่วยเกษตรกรในการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และเพิ่มรายได้ รวมถึงช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม โดยลดการสร้างมลพิษจากการเผา และลดปริมาณการใช้สารเคมี ซึ่งปัจจุบันได้มีการนำไปส่งเสริมให้กับเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มโครงการชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า โครงการตอบแทนสังคมด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมที่ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรและชุมชนที่มีศักยภาพผ่านกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ เป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจศึกษาวิถีการทำเกษตรอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงานพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ และโครงการแปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภาคการเกษตรอีกด้วย

“สำหรับการเข้าร่วมงาน Sustainable Brand 2017 ในครั้งนี้ เราได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่และนวัตกรรมจักรกลการเกษตรที่คิดค้นโดย คูโบต้า ประเทศญี่ปุ่น มาจัดบอร์ดนิทรรศการ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Good Technology For Good Life เพื่อจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวางแผนและบริหารจัดการการทำเกษตร รวมถึงช่วยให้เกษตรกรสามารถทำเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำมากขึ้น เช่น ระบบจัดการการเกษตรอัจฉริยะคูโบต้า เทคโนโลยีควบคุมทิศทางอัตโนมัติ หรือ Auto Steer และ เครื่องจักรกลการเกษตรไร้คนขับ ที่จะช่วยประหยัดเวลาและลดการใช้แรงงานคน โดยได้เริ่มมีการใช้ในประเทศญี่ปุ่นแล้ว และสยามคูโบต้าเองก็มีแผนที่จะเริ่มนำเข้ามาในอนาคตเช่นกัน สุดท้ายนี้ เรามุ่งหวังว่าจะสามารถใช้ความรู้ เทคโนโลยี และทรัพยากรที่เรามีในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร และขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยให้เติบโตไปพร้อมกับแบรนด์อย่างยั่งยืน” นายสมศักดิ์กล่าวปิดท้ายSee More